Việt Nam đang ở đâu trong xu thế kinh tế số?

Việt Nam là một trong những thị trường có dịch vụ xe ôm công nghệ trong khu vực Đông Nam Á, chính là một mô hình kinh doanh mới thông qua ứng dụng số hóa . Ảnh: PK
Việt Nam là một trong những thị trường có dịch vụ xe ôm công nghệ trong khu vực Đông Nam Á, chính là một mô hình kinh doanh mới thông qua ứng dụng số hóa . Ảnh: PK
Việt Nam là một trong những thị trường có dịch vụ xe ôm công nghệ trong khu vực Đông Nam Á, chính là một mô hình kinh doanh mới thông qua ứng dụng số hóa . Ảnh: PK
Lên top