Vientian thành phố xanh - sạch - đẹp

Cổng tháp That Luang.
Cổng tháp That Luang.
Cổng tháp That Luang.
Lên top