Vì sao giá thành phân bón đang bị đội thêm 5.000 tỉ đồng?

Theo tính toán của VNFAV, số thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ tính vào chi phí của các doanh nghiệp hiện lên đến hơn 5.000 tỉ đồng. Ảnh: DPM.
Theo tính toán của VNFAV, số thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ tính vào chi phí của các doanh nghiệp hiện lên đến hơn 5.000 tỉ đồng. Ảnh: DPM.
Theo tính toán của VNFAV, số thuế giá trị gia tăng không được khấu trừ tính vào chi phí của các doanh nghiệp hiện lên đến hơn 5.000 tỉ đồng. Ảnh: DPM.
Lên top