Vì sao bệnh dịch COVID-19 ở trẻ em không nặng?

Đến nay, Y học chưa thể giải thích tại sao họ hàng nhà Corona “né” trẻ em. Họ cho rằng, đường hô hấp của trẻ trong sạch nên khỏe mạnh? Trong ảnh: Hình minh họa SARS-CoV-2 của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ.
Đến nay, Y học chưa thể giải thích tại sao họ hàng nhà Corona “né” trẻ em. Họ cho rằng, đường hô hấp của trẻ trong sạch nên khỏe mạnh? Trong ảnh: Hình minh họa SARS-CoV-2 của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ.
Đến nay, Y học chưa thể giải thích tại sao họ hàng nhà Corona “né” trẻ em. Họ cho rằng, đường hô hấp của trẻ trong sạch nên khỏe mạnh? Trong ảnh: Hình minh họa SARS-CoV-2 của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ.
Lên top