Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vi khuẩn kháng thuốc - thảm họa đã đến!

A. Fleming, người phát hiện ra Penicilin.
A. Fleming, người phát hiện ra Penicilin.