Tản mạn

Vị của nước mắm rút nõ

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.