Cuộc đời qua ảnh

Venice sức hấp dẫn lạ kỳ

Venice - thành phố kỳ quan trên nước.
Venice - thành phố kỳ quan trên nước.