Vệ tinh “Made by Vietnam” và giấc mơ không gian của người Việt

Ảnh mô phỏng vệ tinh LOTUSat-1 trong tương lai. Ảnh: JICA
Ảnh mô phỏng vệ tinh LOTUSat-1 trong tương lai. Ảnh: JICA
Ảnh mô phỏng vệ tinh LOTUSat-1 trong tương lai. Ảnh: JICA

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top