Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Về thăm lại Hoa Lư - vùng đất thiêng Đế đô một thuở

Những người lái đò chờ khách ở Tràng An.
Những người lái đò chờ khách ở Tràng An.