Về những bản tuyên ngôn bất hủ khẳng định chủ quyền đất nước

Ngày 2.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh tư liệu
Ngày 2.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh tư liệu
Ngày 2.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh tư liệu
Lên top