Về Nghĩa Thọ nghe đồng bào Thổ kể chuyện bắn máy bay Mỹ

Ông Lê Hữu Chỉnh chỉ khu vực mình cùng đồng đội bắn đuổi 2 chiếc AD-6 tại Cầu Khe Cái. Ảnh: Thuỷ Lợi
Ông Lê Hữu Chỉnh chỉ khu vực mình cùng đồng đội bắn đuổi 2 chiếc AD-6 tại Cầu Khe Cái. Ảnh: Thuỷ Lợi
Ông Lê Hữu Chỉnh chỉ khu vực mình cùng đồng đội bắn đuổi 2 chiếc AD-6 tại Cầu Khe Cái. Ảnh: Thuỷ Lợi
Lên top