Về “Cỏ thi” của Văn Đắc

Nhà thơ Văn Đắc (bên phải) cùng tác giả. Ảnh: TGCC
Nhà thơ Văn Đắc (bên phải) cùng tác giả. Ảnh: TGCC
Nhà thơ Văn Đắc (bên phải) cùng tác giả. Ảnh: TGCC
Lên top