Vào vùng dịch đón đồng bào

Những công dân đầu tiên từ Guinea Xích đạo bước ra khỏi máy bay. Ảnh: VNA
Những công dân đầu tiên từ Guinea Xích đạo bước ra khỏi máy bay. Ảnh: VNA
Những công dân đầu tiên từ Guinea Xích đạo bước ra khỏi máy bay. Ảnh: VNA
Lên top