Văn mẫu biến giáo viên trở thành những “thợ dạy” đúng nghĩa

Cô giáo Phạm Thái Lê - giáo viên Trường Marie Curie Hà Nội trong một tiết dạy tại trường (khi chưa xảy ra dịch COVID-19). Ảnh: NVCC
Cô giáo Phạm Thái Lê - giáo viên Trường Marie Curie Hà Nội trong một tiết dạy tại trường (khi chưa xảy ra dịch COVID-19). Ảnh: NVCC
Cô giáo Phạm Thái Lê - giáo viên Trường Marie Curie Hà Nội trong một tiết dạy tại trường (khi chưa xảy ra dịch COVID-19). Ảnh: NVCC
Lên top