Văn hoá - nguồn lực nội sinh cho phát triển

TS Nguyễn Viết Chức - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Quốc hội. Ảnh: TL
TS Nguyễn Viết Chức - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Quốc hội. Ảnh: TL
TS Nguyễn Viết Chức - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Quốc hội. Ảnh: TL
Lên top