Vận dụng cơ chế kiểm soát quyền lực của triều Nguyễn vào kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng hiện nay

Mũ kim loại thiếp vàng, thế kỷ 19 đầu 20, đồ thờ.
Mũ kim loại thiếp vàng, thế kỷ 19 đầu 20, đồ thờ.
Mũ kim loại thiếp vàng, thế kỷ 19 đầu 20, đồ thờ.
Lên top