Gặp gỡ cuối tuần

“Vai trò phản biện của nghệ thuật bị xem nhẹ!”

Họa sĩ Vi Kiến Thành tại phòng làm việc, tháng 8.2016. Ảnh: VIỆT VĂN
Họa sĩ Vi Kiến Thành tại phòng làm việc, tháng 8.2016. Ảnh: VIỆT VĂN