Vải thiều Lục Ngạn vượt sóng gió mùa COVID-19

Ông Lân là một người trồng vải ở Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang. Năm nay, vải được mùa và ông Lân chăm sóc cây vải theo tiêu chuẩn Globle Gap. Vải của ông Lân đủ tiêu chuẩn xuất đi Nhật và bán giá cao hơn vải thông thường. Ông còn ăn vải cả vỏ cho tôi xem để chứng mình là vải nhà trồng sạch và làm đúng quy trình Nhật Bản. Vườn của ông năm nay thu hoạch khoảng 50 tấn và dự kiến thu về hơn 1 tỉ đồng.
Ông Lân là một người trồng vải ở Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang. Năm nay, vải được mùa và ông Lân chăm sóc cây vải theo tiêu chuẩn Globle Gap. Vải của ông Lân đủ tiêu chuẩn xuất đi Nhật và bán giá cao hơn vải thông thường. Ông còn ăn vải cả vỏ cho tôi xem để chứng mình là vải nhà trồng sạch và làm đúng quy trình Nhật Bản. Vườn của ông năm nay thu hoạch khoảng 50 tấn và dự kiến thu về hơn 1 tỉ đồng.
Ông Lân là một người trồng vải ở Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang. Năm nay, vải được mùa và ông Lân chăm sóc cây vải theo tiêu chuẩn Globle Gap. Vải của ông Lân đủ tiêu chuẩn xuất đi Nhật và bán giá cao hơn vải thông thường. Ông còn ăn vải cả vỏ cho tôi xem để chứng mình là vải nhà trồng sạch và làm đúng quy trình Nhật Bản. Vườn của ông năm nay thu hoạch khoảng 50 tấn và dự kiến thu về hơn 1 tỉ đồng.
Lên top