Vaccine và tiêm chủng dưới góc nhìn của một bác sĩ nhi khoa

Vaccine là một công cụ quan trọng để chống lại bệnh tật. Tuy nhiên, đôi khi bạn vẫn hoang mang trước thông tin về những phản ứng bất lợi sau tiêm. Bạn không biết liệu vaccine có phải là nguyên nhân gây ra những tình trạng đó hay không. Bạn ngần ngại về việc tiêm chủng cho con cái, nhưng bệnh tật vẫn luôn ám ảnh tâm trí bạn. Cuốn sách của bác sĩ nhi khoa R.W. Sears giúp các bậc cha mẹ hiểu rõ về tiêm chủng và lựa chọn những loại vaccine tốt nhất cho con mình.
Vaccine là một công cụ quan trọng để chống lại bệnh tật. Tuy nhiên, đôi khi bạn vẫn hoang mang trước thông tin về những phản ứng bất lợi sau tiêm. Bạn không biết liệu vaccine có phải là nguyên nhân gây ra những tình trạng đó hay không. Bạn ngần ngại về việc tiêm chủng cho con cái, nhưng bệnh tật vẫn luôn ám ảnh tâm trí bạn. Cuốn sách của bác sĩ nhi khoa R.W. Sears giúp các bậc cha mẹ hiểu rõ về tiêm chủng và lựa chọn những loại vaccine tốt nhất cho con mình.
Vaccine là một công cụ quan trọng để chống lại bệnh tật. Tuy nhiên, đôi khi bạn vẫn hoang mang trước thông tin về những phản ứng bất lợi sau tiêm. Bạn không biết liệu vaccine có phải là nguyên nhân gây ra những tình trạng đó hay không. Bạn ngần ngại về việc tiêm chủng cho con cái, nhưng bệnh tật vẫn luôn ám ảnh tâm trí bạn. Cuốn sách của bác sĩ nhi khoa R.W. Sears giúp các bậc cha mẹ hiểu rõ về tiêm chủng và lựa chọn những loại vaccine tốt nhất cho con mình.
Lên top