Vaccine Sputtnik V là kết quả lao động hàng thập kỷ

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gamaley, nơi chế tạo vaccine Sputtnik V - ông Denis Yuryevich Logunov.
Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gamaley, nơi chế tạo vaccine Sputtnik V - ông Denis Yuryevich Logunov.
Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gamaley, nơi chế tạo vaccine Sputtnik V - ông Denis Yuryevich Logunov.
Lên top