Uốn ván - bệnh “xưa như trái đất” nhưng xin đừng chủ quan

Nhà vi khuẩn học Shibasaburo Kitasato (1853-1931), người tìm ra vi khuẩn uốn ván (phong đòn gánh), sẽ được Nhật Bản in chân dung trên tờ 1.000 yên vào năm 2024. Ảnh AFP
Nhà vi khuẩn học Shibasaburo Kitasato (1853-1931), người tìm ra vi khuẩn uốn ván (phong đòn gánh), sẽ được Nhật Bản in chân dung trên tờ 1.000 yên vào năm 2024. Ảnh AFP
Nhà vi khuẩn học Shibasaburo Kitasato (1853-1931), người tìm ra vi khuẩn uốn ván (phong đòn gánh), sẽ được Nhật Bản in chân dung trên tờ 1.000 yên vào năm 2024. Ảnh AFP
Lên top