Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ước vọng cổng làng

Chùa Hưng Khánh quê tôi. Ảnh: Nguyễn Hoàng Tùng
Chùa Hưng Khánh quê tôi. Ảnh: Nguyễn Hoàng Tùng