Ước mơ làm bác sĩ của cậu học trò có hoàn cảnh đặc biệt

Mặc dù có hoàn cảnh đặc biệt nhưng Thông lấy đó làm động lực. Ảnh: Văn Đức
Mặc dù có hoàn cảnh đặc biệt nhưng Thông lấy đó làm động lực. Ảnh: Văn Đức
Mặc dù có hoàn cảnh đặc biệt nhưng Thông lấy đó làm động lực. Ảnh: Văn Đức
Lên top