Ứng xử của người đối tụng…

Ông Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSNDTC (người ngồi phía trên bên phải) tại cuộc họp góp ý Thông tư của Chánh án Toà án tối cao hướng dẫn bố trí phòng xử án ngày 8.2.2017
Ông Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSNDTC (người ngồi phía trên bên phải) tại cuộc họp góp ý Thông tư của Chánh án Toà án tối cao hướng dẫn bố trí phòng xử án ngày 8.2.2017