Ứng Lăng - kiệt tác từ cuộc chơi ngông của vua Khải Định

Nhà bia hình bát giác với những hàng cột và vòm cửa theo lối kiến trúc Roman biến thể. Ảnh: Thái Hoàng
Nhà bia hình bát giác với những hàng cột và vòm cửa theo lối kiến trúc Roman biến thể. Ảnh: Thái Hoàng
Nhà bia hình bát giác với những hàng cột và vòm cửa theo lối kiến trúc Roman biến thể. Ảnh: Thái Hoàng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top