Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong nông nghiệp Việt Nam - Một vài trao đổi

Doanh nhân Lê Anh Xuân trả lời phỏng vấn Báo Lao Động (ảnh Hải Nguyễn).
Doanh nhân Lê Anh Xuân trả lời phỏng vấn Báo Lao Động (ảnh Hải Nguyễn).
Doanh nhân Lê Anh Xuân trả lời phỏng vấn Báo Lao Động (ảnh Hải Nguyễn).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top