Ứng dụng mã số mã vạch chuẩn GS1 - Chỉ nhận lại việc, không nhận người?

Tổng Cục trưởng Trần Văn Vinh phát biểu tại hội thảo “Nâng cao hiệu quả ứng dụng MSMV đối với các sản phẩm, hàng hóa trong siêu thị Việt Nam”. Ảnh: PV
Tổng Cục trưởng Trần Văn Vinh phát biểu tại hội thảo “Nâng cao hiệu quả ứng dụng MSMV đối với các sản phẩm, hàng hóa trong siêu thị Việt Nam”. Ảnh: PV
Tổng Cục trưởng Trần Văn Vinh phát biểu tại hội thảo “Nâng cao hiệu quả ứng dụng MSMV đối với các sản phẩm, hàng hóa trong siêu thị Việt Nam”. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top