Ứng dụng khoa học công nghệ phải gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương

Lãnh đạo Bộ KHCN và UBND tỉnh Bắc Giang thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm ứng dụng KHCN mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: ĐT
Lãnh đạo Bộ KHCN và UBND tỉnh Bắc Giang thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm ứng dụng KHCN mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: ĐT
Lãnh đạo Bộ KHCN và UBND tỉnh Bắc Giang thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm ứng dụng KHCN mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: ĐT
Lên top