Ứng dụng công nghệ trong nghề “bắt bệnh ông Trời”

Lắp đặt Trạm radar Quy Nhơn phục vụ giám sát thời tiết nguy hiểm tại khu vực Nam Trung Bộ.
Lắp đặt Trạm radar Quy Nhơn phục vụ giám sát thời tiết nguy hiểm tại khu vực Nam Trung Bộ.
Lắp đặt Trạm radar Quy Nhơn phục vụ giám sát thời tiết nguy hiểm tại khu vực Nam Trung Bộ.
Lên top