Tuyệt tác đúc đồng xứ Huế

Bộ Cửu đỉnh, Bảo vật Quốc gia của Huế. Ảnh: Thái Hoàng
Bộ Cửu đỉnh, Bảo vật Quốc gia của Huế. Ảnh: Thái Hoàng
Bộ Cửu đỉnh, Bảo vật Quốc gia của Huế. Ảnh: Thái Hoàng
Lên top