Tuyển thủ quốc gia Kim Huệ lần thứ 4 có cơ hội xuất ngoại thi đấu: Niềm tự hào và nỗi buồn “thời vụ”