Túy Vân quốc tự bốn mùa mây trắng say

Bia đá nhỏ khắc ba chữ “Thúy Vân sơn” đặt trên một hòn đá lớn dưới chân núi. Ảnh: Thái Hoàng
Bia đá nhỏ khắc ba chữ “Thúy Vân sơn” đặt trên một hòn đá lớn dưới chân núi. Ảnh: Thái Hoàng
Bia đá nhỏ khắc ba chữ “Thúy Vân sơn” đặt trên một hòn đá lớn dưới chân núi. Ảnh: Thái Hoàng
Lên top