“Tường xanh” châu thổ sông Hồng

Vườn quốc gia Xuân Thủy là địa điểm ngắm chim trời lý thú nhất ở Việt Nam. 
Ảnh: Tư liệu Vườn quốc gia Xuân Thủy
Vườn quốc gia Xuân Thủy là địa điểm ngắm chim trời lý thú nhất ở Việt Nam. Ảnh: Tư liệu Vườn quốc gia Xuân Thủy
Vườn quốc gia Xuân Thủy là địa điểm ngắm chim trời lý thú nhất ở Việt Nam. Ảnh: Tư liệu Vườn quốc gia Xuân Thủy
Lên top