Tương lai sau đại dịch COVID

Cuốn sách được ghi chú: “Dành cho những ai đang chuẩn bị cho tương lai hậu COVID-19” và hứa hẹn đóng vai trò như “một tấm bản đồ dẫn đường” trong một trật tự thế giới mới được thiết lập sau đại dịch, vốn còn rất mơ hồ với hầu hết mọi người. Ảnh: Nhã Nam cung cấp.
Cuốn sách được ghi chú: “Dành cho những ai đang chuẩn bị cho tương lai hậu COVID-19” và hứa hẹn đóng vai trò như “một tấm bản đồ dẫn đường” trong một trật tự thế giới mới được thiết lập sau đại dịch, vốn còn rất mơ hồ với hầu hết mọi người. Ảnh: Nhã Nam cung cấp.
Cuốn sách được ghi chú: “Dành cho những ai đang chuẩn bị cho tương lai hậu COVID-19” và hứa hẹn đóng vai trò như “một tấm bản đồ dẫn đường” trong một trật tự thế giới mới được thiết lập sau đại dịch, vốn còn rất mơ hồ với hầu hết mọi người. Ảnh: Nhã Nam cung cấp.
Lên top