Tử vong vì bệnh dại - bức tranh toàn cảnh

Chó có hai thể dại cuồng và dại câm với biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Trong ảnh: Con chó với biểu hiện bệnh dại cuồng - nguồn: i.ytimg.com
Chó có hai thể dại cuồng và dại câm với biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Trong ảnh: Con chó với biểu hiện bệnh dại cuồng - nguồn: i.ytimg.com