Từ văn học sang điện ảnh: Chuyển thể hay cải biên?

Một số tác phẩm văn học kinh điển Pháp đã được xuất bản tại Việt Nam. Ảnh: L.Q.V
Một số tác phẩm văn học kinh điển Pháp đã được xuất bản tại Việt Nam. Ảnh: L.Q.V
Một số tác phẩm văn học kinh điển Pháp đã được xuất bản tại Việt Nam. Ảnh: L.Q.V
Lên top