Từ kinh đô Hoa Lư đến kinh đô Thăng Long: Tầm nhìn xuyên thế kỷ

Hồ Gươm - Tháp rùa, biểu tượng của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Hồ Gươm - Tháp rùa, biểu tượng của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Hồ Gươm - Tháp rùa, biểu tượng của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Lên top