Tư duy chiến binh - yếu tố thúc đẩy cảnh sát Mỹ dùng bạo lực

Một đơn vị cảnh sát Mỹ trông giống hệt lính chiến, sau khi nhận trang phục, vũ khí, phương tiện hành pháp từ quân đội. Nguồn ảnh: Britannica.com
Một đơn vị cảnh sát Mỹ trông giống hệt lính chiến, sau khi nhận trang phục, vũ khí, phương tiện hành pháp từ quân đội. Nguồn ảnh: Britannica.com
Một đơn vị cảnh sát Mỹ trông giống hệt lính chiến, sau khi nhận trang phục, vũ khí, phương tiện hành pháp từ quân đội. Nguồn ảnh: Britannica.com
Lên top