Từ chuyện của Tuấn Anh, Công Phượng trên đất Nhật: Đừng ảo tưởng, không ai “bị lừa” cả