Tụ cầu vàng - “đương kim vô địch” kháng thuốc kháng sinh

Tụ cầu vàng dưới kính hiển vi điện tử.
Tụ cầu vàng dưới kính hiển vi điện tử.