Từ câu chuyện cô bé 7 tuổi hiến giác mạc: Mở đường sống cho bệnh nhân suy tạng

Các kỹ thuật viên lấy giác mạc của bé Hải An.
Các kỹ thuật viên lấy giác mạc của bé Hải An.
Các kỹ thuật viên lấy giác mạc của bé Hải An.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top