Từ câu chuyện cô bé 7 tuổi hiến giác mạc: Mở đường sống cho bệnh nhân suy tạng

Các kỹ thuật viên lấy giác mạc của bé Hải An.
Các kỹ thuật viên lấy giác mạc của bé Hải An.