Từ bảo vệ thành giám đốc rừng phòng hộ

Ông Phạm Văn Hồ trong trang trại gia đình. Ảnh: L.N.M
Ông Phạm Văn Hồ trong trang trại gia đình. Ảnh: L.N.M
Ông Phạm Văn Hồ trong trang trại gia đình. Ảnh: L.N.M
Lên top