TS Lê Nguyên Phương: “Hãy chuyển hóa chính mình để giáo dục trẻ thơ”