Truyền thuyết Thủ lĩnh đội quân giáp mây La Ha

Bến tắm của người La Ha ở bản Sài Lương bên dòng Nậm Mu. Ảnh: Trịnh Thông Thiện
Bến tắm của người La Ha ở bản Sài Lương bên dòng Nậm Mu. Ảnh: Trịnh Thông Thiện
Bến tắm của người La Ha ở bản Sài Lương bên dòng Nậm Mu. Ảnh: Trịnh Thông Thiện
Lên top