Truyền thông trong hoạt động CĐ: Bắt đầu bằng ngôn ngữ của người lao động

Một cách truyền thông về quyền lợi của người lao động và tổ chức Công đoàn tại hoạt động hỗ trợ người lao động khó khăn trong đợt 1 dịch COVID-19. Ảnh: Huỳnh Dung
Một cách truyền thông về quyền lợi của người lao động và tổ chức Công đoàn tại hoạt động hỗ trợ người lao động khó khăn trong đợt 1 dịch COVID-19. Ảnh: Huỳnh Dung
Một cách truyền thông về quyền lợi của người lao động và tổ chức Công đoàn tại hoạt động hỗ trợ người lao động khó khăn trong đợt 1 dịch COVID-19. Ảnh: Huỳnh Dung
Lên top