Truyền thông khoa học công nghệ góp phần khơi dậy khát vọng sáng tạo

Các phóng viên là những chiến sĩ tuyến đầu trong cuộc chiến chống “đại dịch thông tin". Ảnh: Q.Dũng
Các phóng viên là những chiến sĩ tuyến đầu trong cuộc chiến chống “đại dịch thông tin". Ảnh: Q.Dũng
Các phóng viên là những chiến sĩ tuyến đầu trong cuộc chiến chống “đại dịch thông tin". Ảnh: Q.Dũng
Lên top