Truyền thống hiếu học của người Việt

Học để đưa dân tộc ta, đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu như kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở. Ảnh tư liệu
Học để đưa dân tộc ta, đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu như kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở. Ảnh tư liệu
Học để đưa dân tộc ta, đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu như kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở. Ảnh tư liệu
Lên top