Truyện ngắn Nguyễn Văn Thọ cô đọng, nhiều tầng nghĩa và đầy cảm xúc

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Ảnh: Vũ Toàn
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Ảnh: Vũ Toàn
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Ảnh: Vũ Toàn
Lên top