Truyện ngắn: Người vợ đĩ

Võ Chí Nhất là cán bộ công an trẻ, sinh năm 1993 tại Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Anh mới xuất bản cuốn tiểu thuyết “Hoàng cung” (tập 1, NXB. Văn nghệ). “Người vợ đĩ” là một trong những truyện ngắn trong tập sắp xuất bản của cây bút trẻ này.
Võ Chí Nhất là cán bộ công an trẻ, sinh năm 1993 tại Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Anh mới xuất bản cuốn tiểu thuyết “Hoàng cung” (tập 1, NXB. Văn nghệ). “Người vợ đĩ” là một trong những truyện ngắn trong tập sắp xuất bản của cây bút trẻ này.
Võ Chí Nhất là cán bộ công an trẻ, sinh năm 1993 tại Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Anh mới xuất bản cuốn tiểu thuyết “Hoàng cung” (tập 1, NXB. Văn nghệ). “Người vợ đĩ” là một trong những truyện ngắn trong tập sắp xuất bản của cây bút trẻ này.