Truyện ngắn: Làng đồi dưới dốc hoa

Bức ảnh “Mùa xuân trên nương” của Đinh Việt Hùng (tỉnh Vĩnh Phúc) chớp được khoảnh khắc thú vị về hạnh phúc gia đình trong một cảnh sắc đầy sắc xuân của cây, lá và hoa. Ảnh đoạt Huy chương Đồng tại Liên hoan ảnh khu vực miền núi phía Bắc năm 2020.
Bức ảnh “Mùa xuân trên nương” của Đinh Việt Hùng (tỉnh Vĩnh Phúc) chớp được khoảnh khắc thú vị về hạnh phúc gia đình trong một cảnh sắc đầy sắc xuân của cây, lá và hoa. Ảnh đoạt Huy chương Đồng tại Liên hoan ảnh khu vực miền núi phía Bắc năm 2020.
Bức ảnh “Mùa xuân trên nương” của Đinh Việt Hùng (tỉnh Vĩnh Phúc) chớp được khoảnh khắc thú vị về hạnh phúc gia đình trong một cảnh sắc đầy sắc xuân của cây, lá và hoa. Ảnh đoạt Huy chương Đồng tại Liên hoan ảnh khu vực miền núi phía Bắc năm 2020.
Lên top